Sekretesspolicy

Elektronik-Online.se respekterar användares rätt till sekretess. Ni som använder våra tjänster förblir därför anonyma. Elektronik-Online.se sparar bara vissa data såsom IP-nummer och namn på webbläsare för att kunna genomföra teknisk administration, t.ex statistisk analys av data. Detta för att ännu bättre anpassa vår webbplats till användares behov.

Produktkategorier